זהו טקסט נסיון

עם כותרת, מילים, מחשבות, מעצורים, צלילים, רווחים, דפיקות-לב, טפיחות לחץ על פלסטיק, הצתה חשמלית של זרימת אלקטרונים של מערכת עצבים ממוחשבת ונטולת רגשות. האם באמת יש הבדל בין המחשבות שלי לפקודות ממוחשבות?

אני מתלבט, הקו השחור מהבהב, מופיע | ונעלם , מופיע | , ונעלם , | | | | |

100101

0

יש מחשבה, אין מחשבה, יש התלבטות, יש ספקות, אין מעצור, יש מעצור. יש בלימה, ויש הפסקה. אני מותש.

יצאתי לרכב באופניים.